Menu

Anniek Schuurs

Opleiding en Ervaring

Aan de Universiteit van Utrecht heb ik Nederlands Recht gestudeerd. Ik ben afgestudeerd in Bedrijfs-, Sociaal- en Economisch Recht. Na mijn studie ben ik bij de ABN AMRO Bank gaan werken. Ik heb daar 13 jaar gewerkt in commerciële functies, waarvan 6 jaar als Financial Planner bij Private Banking. In die hoedanigheid hield ik mij bezig met het adviseren van cliënten op het gebied van sparen, beleggen, verzekeren, kredieten, onroerend goed en estate planning. Tevens heb ik familiebedrijven geadviseerd in de fase voorafgaand en tijdens overdracht of verkoop.

Keuze voor Mediation

Toen ik met mediation in aanraking kwam, wist ik al heel snel dat daar mijn toekomst lag. Het was voor mij echt een ‘eye-opener’ om te zien hoe mediation ingezet kan worden om mensen te helpen hun conflicten op te lossen. Een heel andere benadering, die goed past in de huidige maatschappij. Achter mediation gaat een bepaald mensbeeld schuil, namelijk dat van de geëmancipeerde mens die zelf over zijn belangen mag beslissen. Ik ben enorm enthousiast over mediation en heb indertijd zeer gemotiveerd en met veel plezier de opleiding tot mediator gevolgd en de specialisaties familiemediation en arbeidsmediation afgerond. Ik ben MfN-registermediator en geaccrediteerd Familiemediator in Soest en ik richt mij als mediator op de regio Amersfoort.

“Om de kracht van het anker te voelen,
moet men de storm trotseren”

Wie ben ik?

Als mens sta ik voor rechtvaardigheid, integriteit en sociale betrokkenheid. Anderen zien mij als iemand die een luisterend oor biedt en betrokken, geïnteresseerd en professioneel is. Door mijn opleiding en ervaring ben ik op meerdere gebieden deskundig. Ondanks de vaak moeilijke onderwerpen die aan de orde zijn, kan humor mijns inziens helpen om zaken wat te relativeren.

Ik verricht tevens werkzaamheden voor Examenbureau Intop. Intop neemt in opdracht van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) de examens af ten behoeve van toetreding tot het MfN-register. Het gaat daarbij om zowel het Theorie-Examen als het Assessment (praktijktoets). Beiden moeten met goed gevolg zijn afgelegd om de titel MfN-registermediator te krijgen. Tevens ben ik als beleidsmedewerker betrokken bij de MfN. 

Mijn bevlogenheid heeft mij ertoe aangezet als vrijwilliger aan de slag te gaan bij de Buurtbemiddeling in mijn woonplaats. Ik bemiddel uit dien hoofde tussen buren die een conflict hebben. 

Ik vind het een voorrecht om een (bescheiden) bijdrage te kunnen leveren aan een samenleving waarin mensen op een harmonieuze manier met elkaar samen leven.

Omdat ik vind dat het belang van de kinderen voorop dient te staan bij een scheiding, heb ik de opleiding tot KIES-mediator gevolgd. KIES staat voor Kinderen In Een Echtscheidingssituatie. Wanneer de ouders dat willen, praat ik met de kinderen. Dit helpt de kinderen de scheiding beter te begrijpen en kinderen gaan begrijpen dat de scheiding niet hun schuld is. De kinderen voelen zich gehoord en kunnen daardoor beter omgaan met de scheidingssituatie.