Menu

Problemen bij erfeniskwesties?

ERFENISKWESTIES OF ZELFS EEN AANSTAANDE VERDELING VAN EEN NALATENSCHAP KUNNEN LEIDEN TOT CONFLICTEN.

Zo gauw financiële belangen en emoties door elkaar gaan lopen is de kiem voor conflicten gelegd. Erfgenaam worden is een emotionele gebeurtenis. Aan de ene kant bent u verdrietig omdat iemand van wie u houdt is overleden. Aan de andere kant bent u blij dat u een erfenis krijgt.

PRAKTISCHE BESLISSINGEN IN EEN EMOTIONELE TIJD

Het overlijden van een vader of moeder brengt veel emoties met zich mee. Toch moet er veel geregeld worden. Het begint al met de begrafenis. Of moet het een crematie worden? Wie gaan het woord voeren en gaan de kleinkinderen ook iets zeggen? Welke muziek wordt er gespeeld en waar wordt na de ceremonie de koffie geschonken?

Genoeg om conflicten in de hand te werken en dan moet het verdelen van de nalatenschap nog beginnen. Wie gaat wat regelen en wie krijgt de ring met diamanten van moeder? Dit soort erfeniskwesties zijn aan de orde van de dag en komen in de beste families voor.

Het lijkt op dat moment allemaal heel belangrijk, maar veel belangrijker is dat je als broers en zussen, als alles omtrent de nalatenschap geregeld is, nog een goed contact met elkaar hebt.

Er moet overlegd worden met anderen, die op hun manier met hun verdriet bezig zijn. Dit kan tot conflicten leiden, zeker wanneer het contact met de andere erfgenamen toch al niet zo goed was.

Juist ook hier kan mediation uitkomst bieden.

‘Anniek legt alles helder uit en straalt rust uit. Die rust hielp ons om goed met elkaar te kunnen overleggen.’

GERECHTELIJKE PROCEDURE BIJ ERFENISKWESTIES

De afwikkeling van een nalatenschap duurt gemiddeld een half jaar tot een jaar. Soms moet je dus veel geduld hebben. Je kunt een erfenis pas verdelen als alle erfgenamen het met elkaar eens zijn. Als je het onderling niet eens kunt worden over de verdeling kan iedere erfgenaam bij de rechter een verdeling afdwingen. De rechter kijkt dan welke erfgenaam de meest redelijke visie heeft en hoe de erfenis verdeeld moet worden. Dit is een langdurig en vaak kostbaar traject.

MEDIATION ALS ALTERNATIEF VOOR EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE

Mediation is een goed alternatief voor een gerechtelijke procedure. De erfgenamen gaan dan samen met de mediator op zoek naar een oplossing die zoveel mogelijk aan de belangen van alle erfgenamen recht doet.

Van belang is dat alle erfgenamen bereid zijn om met elkaar om tafel te gaan zitten om tot een oplossing te komen.
Voor de meeste mensen is een goed contact met hun familieleden belangrijk. Door mediation kan voorkomen worden dat dit contact langdurig verstoord raakt.

RESULTAAT: EEN GOEDE ONDERLINGE VERSTANDHOUDING

Loes: “Mijn moeder overleed een paar jaar na mijn vader. Omdat ik het met mijn broers niet eens kon worden over de verdeling van de nalatenschap hebben we de hulp van een mediator ingeroepen. Tijdens de mediation bleek dat één van mijn broers zich als kind erg achtergesteld had gevoeld. Toen dit bespreekbaar werd voelde hij zich gehoord en kregen wij begrip voor zijn verhaal. Daardoor werd het plotseling veel makkelijker om afspraken te maken over de verdeling van de nalatenschap. We hebben nog steeds heel goed contact met elkaar”.