Menu

Kosten familiemediation

  • Het kennismakingsgesprek voorafgaand aan een eventuele mediation is vrijblijvend en kosteloos. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur.
  • Het aantal benodigde mediation-gesprekken is afhankelijk van uw situatie. Een mediation-gesprek duurt maximaal 2 uur.
  • De eventuele kosten van een derde-deskundige, zoals een notaris of fiscalist, komen voor rekening van de cliënt.
  • De kosten van de mediation worden doorgaans, tenzij anders afgesproken, door de cliënten gedeeld.
  • Mediation kan bij mij – zonder meerkosten – buiten kantooruren plaatsvinden.
  • Veel cliënten geven er de voorkeur aan dat de mediation bij mij op kantoor plaats vindt, omdat dat een neutrale plaats is. Wanneer u dit prettig vindt, kan de afspraak echter ook bij u thuis of op uw kantoor zijn.

Mijn uurtarief bedraagt € 150,- inclusief BTW. Dit tarief geldt voor de
mediation-gesprekken, gespreksverslagen en het opstellen van een eventuele vaststellingsovereenkomst.
Het uurtarief is inclusief de tijd die nodig is voor de voorbereiding en de verwerking van de informatie achteraf.
Het is mogelijk om een pakketprijs af te spreken. Tijdens het intake-gesprek kunnen kunnen we daar afspraken over maken.