Menu

Mediation Amersfoort

Voor mediation Amersfoort neemt u het beste contact op met mediator Anniek Schuurs. 

Met mediation houdt u de oplossing in eigen hand en beperkt u de kosten omdat u geen advocaat hoeft in te schakelen. Er komt een snelle en creatieve oplossing voor het conflict dat u heeft, terwijl de relatie met de andere belanghebbende(n) gewaarborgd blijft of op een nette manier wordt beëindigd. De focus bij mediation is erop gericht dat er een oplossing wordt gevonden die voor alle partijen acceptabel is en recht doet aan de belangen van de partijen. Hierdoor is het traject bij mediation vaak veel korter dan wanneer een conflict voor de rechtbank wordt uitgevochten.

Maak een afspraak met Anniek Schuurs

Soorten mediation Amersfoort

Er zijn verschillende soorten mediation Amersfoort waarvoor u een beroep kunt doen op Anniek Schuurs. Gaat u scheiden, dan kan Anniek Schuurs als echtscheidingsmediator optreden. Familie mediation kan van pas komen bij geschillen rondom een erfenis. Bij conflicten op het werk kan Anniek Schuurs u bijstaan als arbeidsmediator.

Uitgangspunten

Mediation is zoals u heeft kunnen lezen geschikt om diverse geschillen op te lossen. De mediator kiest geen partij, maar begeleidt u en andere belanghebbenden om oplossingen te bedenken en beslissingen te nemen. Daarbij gelden twee belangrijke uitgangspunten:

Ten eerste is het belangrijk om vertrouwelijkheid en geheimhouding te waarborgen. Er wordt tijdens de gesprekken gewerkt aan het herstellen van vertrouwen. Alles wat er wordt besproken tijdens de gesprekken valt dan ook onder de geheimhoudingsplicht om dat vertrouwen op te kunnen bouwen.

Ten tweede gebeurt mediation op basis van vrijwilligheid. Een ander dwingen tot mediation heeft geen zin, gezien het feit dat alle partijen samen tot een oplossing moeten komen.

Anniek Schuurs als uw mediator

Anniek Schuurs is op meerdere gebieden deskundig. Dat komt door haar opleiding en ervaring. Zij heeft Nederlands Recht gestudeerd en is afgestudeerd in Bedrijfs-, Sociaal en Economisch Recht. Toen zij in aanraking kwam met mediation, was zij direct overtuigd van het nut ervan. Anniek heeft dan ook de opleiding tot MfN-registermediator met veel plezier en goed gevolg afgelegd en ze heeft zich gespecialiseerd als familiemediator en arbeidsmediator.

Wilt u meer weten wat Anniek voor u kan betekenen als mediator of heeft u nog vragen over het traject? Neem dan vrijblijvend contact met haar op. Zij is naast Amersfoort ook werkzaam als mediator in Baarn en Soest.

Vrijblijvend contact opnemen

Veel gestelde vragen over mediation

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij u samen met de andere partij uw conflict oplost met behulp van een onafhankelijke mediator. Het grote verschil met de advocaat is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt en ondersteunt u daarbij.

Wat doet de mediator?

Een mediator bewaakt het proces van de bemiddeling, zorgt voor een goede balans tussen partijen, helpt partijen om echt naar elkaar te luisteren en biedt nieuwe invalshoeken om het probleem te belichten. Een mediator zorgt ook dat onderliggende problemen boven tafel komen, zodat meer dan alleen het juridische conflict onderwerp van gesprek kan zijn.

Wat zijn de voordelen van mediation?

Mediation heeft verschillende voordelen: u krijgt een snelle, creatieve oplossing en beperkt de kosten. U heeft daarnaast de oplossing in eigen hand: u bent eigenaar van het proces èn de uitkomst, namelijk een gezamenlijke, duurzame oplossing die door alle betrokkenen wordt gedragen. Bovendien betekent mediation vaak het behoud van de relatie of fatsoenlijk beëindigen van de relatie.

Waar vindt de mediation plaats?

Mediation gesprekken vinden bij voorkeur plaats op neutraal terrein.