Menu

Ouderschapsplan

Wat wordt er in het ouderschapsplan geregeld?

Een scheiding heeft grote impact op kinderen. Daarom zijn ouders die gaan scheiden sinds 2009 verplicht een ouderschapsplan op te stellen en te ondertekenen. Wanneer u moet gaan nadenken over uw ouderschapsplan help ik u graag om u inzicht te geven in de positie van uw kinderen. Het belang van de kinderen staat daarbij voorop.

In het ouderschapsplan worden onder andere afspraken gemaakt over:

  • waar de kinderen gaan wonen,
  • op welke wijze er contact is met de ouder waar ze niet wonen,
  • op welke wijze en hoe frequent ouders elkaar zullen informeren en consulteren met betrekking tot de kinderen.

Het is belangrijk dat u uw kinderen op een bij hun leeftijd passende wijze informeert en betrekt bij het opstellen van het ouderschapsplan. De wet schrijft voor dat uit het ouderschapsplan moet blijken dat u dit heeft gedaan.

Het staat ouders vrij om ook andere afspraken in het ouderschapsplan vast te leggen, bijvoorbeeld een verhuisregeling en  hoe en wanneer het contact van de kinderen met een eventuele nieuwe partner tot stand komt. Wat er allemaal moet en kan worden vastgelegd, is afhankelijk van de leeftijd van uw kinderen en uw specifieke situatie.

‘Anniek helpt ons het belang van de kinderen centraal te stellen.’

Zorgregeling

De zorgregeling bevat de afspraken die gemaakt worden over wanneer de kinderen bij welke ouder verblijven. Dit gaat om de verdeling over de dagen van de week, maar ook voor vakanties, feestdagen en bijzondere dagen wordt geregeld bij welke ouder de kinderen dan zijn.

Het moge duidelijk zijn dat het bij het ouderschapsplan en de zorgregeling gaat om maatwerk.

Ik begeleid u in het proces om te zorgen dat uw ouderschapsplan helemaal op uw situatie is toegesneden. Daarvoor krijgt u van mij van te voren een werkblad, zodat u aan de hand van de vragen die daarin staan vast kunt nadenken over de keuzes die u kunt maken.

Uw relatie als partners eindigt dan wel, maar u blijft altijd samen ouders van uw kinderen!