Menu

Familiemediation zorgt ervoor dat conflicten niet (verder) uit de hand lopen

Binnen families komen allerlei conflicten voor. Op de vorige pagina’s ben ik uitgebreid ingegaan op familiemediation bij:

  • (echt-)scheiding,
  • nalatenschapsconflicten en
  • familiebedrijven

Maar in veel meer gevallen kan familiemediation uitermate geschikt zijn om de problemen tussen familieleden op te lossen en tegelijkertijd de familieverhoudingen goed te houden of te herstellen.

FAMILIEMEDIATION BIJ STROEFLOPENDE SAMENGESTELDE GEZINNEN

Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin gezinnen samengevoegd worden, de zogenaamde samengestelde gezinnen. Het is soms (te) moeilijk om met wederzijds respect de tradities en gewoontes uit de oude systemen een plek te geven in de nieuwe familieverbanden.

Het aantal stief­- of samengestelde gezinnen is in Nederland ongeveer 184 duizend. Dit berekenden de scheidingsonderzoekers Ed Spruijt en Helga Kormos (2010) op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over eenoudergezinnen en de verhouding tussen eenoudergezinnen en stiefoudergezinnen uit diverse grote onderzoeken. Dit aantal is 9,5 procent van het totaal aantal gezinnen met thuiswonende kinderen onder de 18 jaar.

Spruijt en Kormos berekenden ook de verhouding tussen de typen stiefgezinnen op basis van een analyse van CBS­onderzoeker Steenhof (2007):

  • 84 procent van de stiefgezinnen is een stiefvadergezin, waarin de kinderen bij hun eigen moeder leven
  • 13 procent is een stiefmoedergezin, waarin de kinderen bij hun eigen vader leven
  • 3 procent is een samengesteld gezin, waarin zowel kinderen van de vader als van de moeder leven
  • in ongeveer eenderde van de stiefgezinnen krijgen de ouders ook gezamenlijk kinderen.

(bron: www.nji.nl)

FAMILIEMEDIATION BIJ STRUBBELINGEN TUSSEN OUDERS EN KINDEREN

De verhouding tussen ouders en puberkinderen kan soms behoorlijk onder druk staan. Maar ook studerende kinderen kunnen een bron van zorg zijn. En de relatie tussen kinderen en stiefouders is soms een hele uitdaging.

FAMILIEMEDIATION BIJ CONFLICTEN MET DE BUREN

Een conflict met uw buren kan zo hoog opgelopen zijn dat u er niet meer van slaapt. Meestal gaat het conflict over meer dan bijvoorbeeld alleen maar het feit dat de boom van de buren zoveel schaduw geeft in uw tuin. Dit boven tafel krijgen is de taak van de mediator.

Er zijn zoveel situaties die tot grote problemen kunnen leiden… Familiemediation zorgt ervoor dat de zaak niet verder uit de hand loopt.

FAMILIEMEDIATION DOOR MR. ANNIEK SCHUURS: VOOR EEN OPLOSSING MET TWEE WINNAARS!

Mr. Anniek Schuurs: “In al deze gevallen is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en een oplossing te zoeken, die voor alle partijen aanvaardbaar is. En dat op een manier, die ervoor zorgt dat de familieverhoudingen niet of zo min mogelijk beschadigd raken. In een vertrouwelijke sfeer, waar alles gezegd kan worden. Onder begeleiding van een onafhankelijke derde, de mediator.
Wanneer u samen tot een oplossing komt, wordt deze meestal veel beter nageleefd dan een oplossing die door een derde (rechter, arbiter) wordt opgelegd.”