Menu

Scheiden en kinderen

De kinderen staan voorop!

Als ouders bent u samen aan zet. Samen bepaalt u de nieuwe toekomst voor uzelf maar ook voor uw kinderen. Kinderen ondervinden minder schade van een scheiding als ze merken dat hun ouders hun best doen om het voor hen zo goed mogelijk te regelen. 

Het mooiste geschenk dat u uw kinderen in deze situatie kunt geven is een goed contact met de andere ouder. De kinderen kunnen er dan ook vertrouwen in hebben dat hun ouders alles goed voor hen regelen. Dit is van groot belang voor de manier waarop de kinderen later op deze periode terugkijken. 

Vrijblijvend contact opnemen

Waarom is mediation belangrijk bij een scheiding met kinderen?

Het uiteindelijke doel dat ik nastreeft bij de mediation is, dat u als ouders na de scheiding kunt zeggen: ”Het was niet altijd makkelijk, maar we hebben alles goed en eerlijk geregeld”. Om samen als goede ouders verder te kunnen gaan, mag er geen onvrede bestaan over de gemaakte afspraken. De relatie eindigt, maar u blijft altijd ouders van uw kinderen. 

Uit elkaar als partners. Samen verder als ouders.

Helemaal verbreken van de relatie, als er kinderen zijn, is niet mogelijk. De liefdesrelatie met uw partner is dan wel over, tegelijkertijd blijft u altijd verbonden door de kinderen. Die nieuwe verbinding vorm geven is spannend en kan best lastig zijn. 

Scheiding gaat over afronden, afsluiten en opnieuw verder gaan in veranderende posities en rollen. Scheiden van de partner is immers ook scheiden van een leven met elkaar. Het is fijn als ouders erin slagen om fijne herinneringen, ondanks alles, toch te koesteren. Dat staat los van de nieuwe situatie. Het is heel mooi wanneer u in staat bent om alles wat minder prettig of ronduit vervelend was, te ‘parkeren’ en u in uw rol als ouders de beste keuzes kunt maken voor de toekomst van uw kinderen. 

Ouderschapsplan

Een scheiding heeft grote impact op kinderen. Daarom zijn ouders die gaan scheiden sinds 2009 verplicht een ouderschapsplan op te stellen en te ondertekenen. Wanneer u moet gaan nadenken over uw ouderschapsplan, help ik u graag om u inzicht te geven in de positie van uw kinderen. Het belang van de kinderen staat daarbij voorop. 

In het ouderschapsplan worden onder andere afspraken gemaakt over: 

  • de omgangsregeling: wanneer verblijven de kinderen bij de moeder en wanneer bij de vader;
  • op welke wijze er contact is met de ouder waar ze niet wonen; 
  • op welke wijze en hoe frequent de ouders overleg met elkaar zullen hebben over de kinderen; 
  • of er wel of niet gebruik wordt gemaakt van een kinderrekening. 

Het is belangrijk dat u uw kinderen op een passende wijze informeert en betrekt bij het opstellen van het ouderschapsplan. De wet schrijft voor dat uit het ouderschapsplan moet blijken dat u dit hebt gedaan. Het staat ouders vrij om ook andere afspraken in het ouderschapsplan vast te leggen, bijvoorbeeld een verhuisregeling en het contact van de kinderen met een eventuele nieuwe partner. Wat er allemaal moet en kan worden vastgelegd, is afhankelijk van de leeftijd van uw kinderen en uw specifieke situatie. 

Met andere woorden: het gaat om maatwerk.

Ik begeleid u in het proces om te zorgen dat uw ouderschapsplan helemaal op uw situatie is toegesneden. Daarvoor krijgt u van mij van te voren een werkblad, zodat u aan de hand van de vragen die daarin staan vast kunt nadenken over de keuzes die u kunt maken. 

KIES Mediator

Om ouders goed te kunnen begeleiden bij het maken van het ouderschapsplan heb ik de verdiepingsmodule tot KIES mediator gevolgd (kiesvoorhetkind.nl/kies-mediation). KIES staat voor Kinderen In Een Echtscheiding. De behoefte van het kind, het belang van het kind en dat wat verstandig is voor de afstemming van het ouderschapsplan met oog voor de ontwikkeling van het kind en behoeftes op termijn, komt samen in een ouderschapsplan dat meer kans van slagen heeft. 

De mediation is daarmee niet alleen gericht op de belangen van alle betrokkenen maar helpt ouders ook bij het maken van een goede nieuwe start en bij het onderscheiden van partnerschap en ouderschap. 

Vrijblijvend contact opnemen