Menu

Wat doet de mediator?

Algemeen

Een mediator bewaakt het proces van de bemiddeling, zorgt voor een goede balans tussen partijen, helpt partijen om echt naar elkaar te luisteren en biedt nieuwe invalshoeken om het probleem te belichten. Een mediator zorgt ook dat onderliggende problemen boven tafel komen, zodat meer dan alleen het juridische conflict onderwerp van gesprek kan zijn. Een mediator hakt geen knopen door en onthoudt zich van een oordeel of advies.

De mediator zorgt voor een prettige ambiance om de gesprekken zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen. De mediation bijeenkomsten vinden meestal plaats op een neutrale plek. De eerste afspraak is een kennismakingsgesprek. De mediator zal u uitleggen wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens een mediation. Daarnaast krijgt u allebei de gelegenheid om uw kant van het verhaal over het conflict te vertellen.

Vrijblijvende afspraak maken

Procedure

Na de intake legt de mediator een aantal dingen vast in een mediationovereenkomst, zoals de vertrouwelijkheid en de geheimhouding, over welk onderwerp het conflict gaat en welk uurtarief geldt. Ook verklaart u dat u actief meewerkt en dat u het conflict wilt oplossen. De mediator verklaart in deze overeenkomst dat hij onpartijdig zal zijn en geen enkel belang heeft bij de oplossing die u voor het conflict zult vinden.

Als u besluit de mediation in Amersfoort te starten, ondertekent u deze overeenkomst. Aanvankelijk zal het gesprek over de toedracht van het conflict gaan, maar op een gegeven moment leidt de mediator het gesprek naar de toekomstvisie. Na het zich uitspreken van de deelnemers is de volgende stap het gezamenlijk zoeken naar de oplossing, waarbij de belangen van alle betrokkenen worden meegenomen.

Vaststellingsovereenkomst

Als er een oplossing is gevonden, wordt deze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die u met elkaar gemaakt heeft. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst eindigt de mediation.

Wat kunt u van mij verwachten?

Als uw mediator in Soest, Baarn , Hilversum of mediator omgeving Amersfoort haal ik de angel uit de emoties, zodat het gesprek op basis van redelijkheid gevoerd kan worden. Ik verhelder wat er niet gezegd wordt. Ik zorg voor een sfeer van veiligheid, van waaruit de basis kan worden gelegd voor het herstellen van het vertrouwen en het oplossen van het conflict.

Vrijblijvende afspraak maken