Menu

Wat is Mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij u samen met de andere partij uw conflict oplost met behulp van een onafhankelijke mediator. Het grote verschil met geschillenoplossing door advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt en ondersteunt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt samen de oplossing.

Vrijblijvende afspraak maken

Er gelden twee belangrijke uitgangspunten bij mediation:

1. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens een mediation wordt er gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator. Mochten er derden aanwezig zijn (zoals advocaten, adviseurs), dan geldt vanzelfsprekend ook voor hen de geheimhoudingsplicht.

2. Vrijwilligheid

Een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen. U kunt niet gedwongen worden om aan mediation deel te nemen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Misschien ook voor uw conflict!

Als u kiest voor mediation, zult u actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. Uitgangspunt is dat u samen de wens heeft om een oplossing te vinden voor het probleem. Ik bied mediation in Soest en Baarn. Daarnaast treed ik op als mediator in Amersfoort en omstreken. Wilt u eens kennismaken? Neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op.

Vrijblijvende afspraak maken