Menu

Zakelijke mediation

* Aandeelhoudersconflicten

* Conflicten bij familiebedrijven

* Conflicten bij bedrijfsovernames

* Conflicten bij commerciële contracten

* Maatschaps- of vakgroepconflicten

* Bestuurscrisis, conflicten in Raden van Bestuur en directieteams

* Conflicten binnen en met ondernemingsraden en medezeggenschapsraden

* Conflicten binnen (sport)verenigingen en stichtingen

* Conflicten binnen Verenigingen Van Eigenaars (VVE’s)

* Verzekerings- en fiscale kwesties

Ook binnen organisaties, verenigingen, stichtingen, VVE’s en maatschappen ontstaan soms meningsverschillen. Hier kan zakelijke mediation voor een oplossing zorgen.

Wie een zakelijk conflict heeft, kan een gerechtelijke procedure overwegen, een arbitrageprocedure starten of een mediator inschakelen. Mediation in zakelijke geschillen kan het beste worden omschreven als een informeel, vertrouwelijk en op belangen gericht onderhandelingsproces, dat wordt begeleid door een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator. De mediator heeft als taak om effectief te sturen op de communicatie en het onderhandelingsproces, met als doel de deelnemende partijen in staat te stellen om in relatief korte tijd een werkbare oplossing te vinden voor hun geschil. Door onderhandelingsruimte te hebben en onderhandelingsbereid te zijn, is de gemiddelde slagingskans van mediation hoog.

Werkwijze

Het eerste contact vindt meestal telefonisch plaats. Tijdens dit gesprek wordt globaal besproken wat er speelt en of de situatie geschikt is voor mediation. Vervolgens kan er een afspraak gemaakt worden. De locatie is bij voorkeur een neutrale plaats. U bent daarvoor welkom bij mij op kantoor. Maar uiteraard kan de mediation ook plaatsvinden op een door u beiden gewenste locatie, bijvoorbeeld bij één van de partijen op kantoor. Ik ben werkzaam als mediator in de regio Amersfoort. Voor een mediationtraject in Soest kunt u ook bij mij op kantoor terecht.

De mediation begint met het toelichten en tekenen van de mediationovereenkomst, met als doel het waarborgen van de vrijwilligheid en de vertrouwelijkheid voor alle partijen.

Vervolgens krijgen beide partijen de gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen.

In plaats van te spreken over ieders rechten en plichten worden alle wensen en behoeften in kaart gebracht.

Één bijeenkomst kan al voldoende zijn om tot een oplossing te komen, maar gemiddeld zijn er bij een zakelijke mediation, 2 à 3 gesprekken van maximaal 2 uur nodig.

De gemaakte afspraken leg ik vast in een vaststellingsovereenkomst.

Na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst eindigt het mediationtraject.

Kosten

Mijn uurtarief bedraagt € 170,- exclusief BTW. Dit tarief geldt voor de intake- en mediationgesprekken, de bestudering van stukken en het opstellen van de vaststellingsovereenkomst.

Bij zakelijke mediation is het gebruikelijk dat partijen de kosten 50/50 delen. Indien gewenst kunt u daarover ook andere afspraken maken.

Arbeidsmediation of zakelijke mediation